Juni info

 

Juni er den første sommer måneden og det har vi merket kan man si. Fra at elva gikk 40 m3 under flommen sildrer den nå under 300 liter. Dette sier litt om hvordan det skifter.
Vi har i hele vår fokusert på harr fisket og det har til tider vært bra. Rundt 17. mai var elva fin og det ble tatt mye harr på flue. Det har hyggelig nok blitt filmet av flere og noen ivrige fiskere har laget en flott you tube film fra harrfisket. Du kan se filmen her https://www.youtube.com/watch?v=yxr6OwBeQA4&t=258s
Som vi ser er det nymfe som brukes men det er også tatt stor harr på tørt. Morten sin største ble tatt på tørrflue. Harrbørsen kan du se her. http://www.lenaelva.no/fiskebors-2018.html

Vi tar også i år vannprøver langs hele elva. Hele 19 stasjoner blir testet ut. Vi har ikke fått noen resultater enda men de kan nok heller ikke i år forventes å være positive. Vannkvaliteten er dårlig og det gir seg utslag i dårlig fiske. Det er ikke innmeldt elvefisk på børsen i vår noe som er første gang i børsens historie. De som fisker en del sier at de har fått noe fisk på flue sent på kvelden men bare små fisk.


Det har vært litt spenning rundt de som vasker grønnsaker sin søknad om utslippstillatelse. Her var det satt en frist til 15. mars men siden det ikke var gjort særlige forsøk her ble fristen forlenget til 12. juni. Med andre ord så må det snart ligge søknader på bordet hos fylkesmannen. Vi har etablert kontakt og får tilbakemeldinger ettersom saken skrider frem.
Ellers viser den lave vannføringen at vannet ikke er bra alle steder, dette bildet er tatt under runden med vannprøver.


Mai har vært kontrastenes tid og fra å ha gått 40m3 har den nå sildret på mellom 200 og 300 liter siste uke. Siste dagers regn er nok ikke nok til å sette fart i elva men noe farge har det blitt på vannet. Det lave vannet har gitt innsyn i hvordan det ser ut. På bildet under ser vi hvordan elva slammes ned mens den vaskes der det er noe strøm. Det ligger et lag med slam på bunnen mens bunnen er ren der det er strømmer.

Sist men ikke minst. Skreia il vil bruke elva til andeløp. De skal selge 2000 badeender som skal slippes ved KIMS på Skreia og første and ned til Åsdammen har vunnet bruk av en bil i et år. Moro at elva brukes og blir dette samme suksessen som i Hunselva blir det mye folk som ser på.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no