unnamed-209

 

Det er lenge siden vi har vært på banen her. Dårlig fiske og smart telefonen sin inntog i stuen må nok ta skylden for det.
Fisket i Lenaelva var historisk dårlig i 2014!
Det er ikke slik at det ikke finnes fisk på elva men el fiske, oppgang og fiskeundersøkelser viser alle at fisketettheten i elva er lav. Elva er undersøkt av fagfolk som er engasjert av fylket. Disse folkene vil komme med råd når de får analysert sine undersøkelser.
Vi vet at vannkvaliteten i elva er dårlig. Det er for høye verdier av gjødsel i vannet. Dette er målt mange ganger i løpet av siste år og verdiene er like høye på vinter som sommer. Folk som kan noe om dette mener det er derfor tettheten av fisk er lav.

Det har også lekket ut at de som undersøkte elva syntes den er til slammet. For mye slam på gyteplassene kveler rogna. Om gyteplassene ikke fungerer så er det ikke rart at det blir lite fisk. Sannsynligvis så kommer mye av fisken i elva fra sidebekkene som er friske og så lenge disse fungerer så vil det hele tiden være fisk på elva.

Vi vil følge de råd vi får og sette i gang de tiltak som er nødvendig. Det vil bli nødvendig at både kommunen og fylket blir med oss for at elva igjen skal bli frisk.
De rapportene som kommer blir publisert her på sidene vår utover i 2015.

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no