Mink i fella

 

I løpet av vinteren har det kommet inn en del nyheter for Lenaelvens fiskerforening. Den første gladmeldingen var at NVE ga klarsignal til de prosjektene som var påtenkt ved Kvernum.  Foreningen har fått lov til å støpe opp en liten mur som skal skjerme av fisketrappa så den ikke fyller seg med stein og grus når elva går flomstor. Slik dette har vært så har trappa fungert dårlig når den ikke er rensket med jevne mellomrom. En slik mur skal plassers slik at trappa ikke skal fylle seg igjen.

 Videre har man fått lov til å bygge på litt på krona av demningen i Skådammen. Foreningen tenker å legge på fem cm med treverk på ca halve demningen for å hindre at utvandrende fisk faller ned på steinrøysa under. Fisken søker mot det dypeste vannet når den vandrer ut og treverket vil sørge for at fisken går ut på riktig sted. De tror at mye fisk har endt sine dager i steinrøysa under fossen.

Fjorårets el-fiske viste at tettheten av fisk er lav på mange steder i elva. Det var særlig i de øvere deler av elva det var lite fisk. I samarbeid med fylkesmannen så skal man prøve å finne grunnen til dette. Det har fra fylkesmannens side vært gjettet på at både vannkvaliteten og bunnforholdene ikke er de beste. For å følge opp dette så vil fylkesmannen engasjere en fagmann som skal undersøke elva i sommer. Den som skal undersøke elva vil se både på fisketetthet og bunnsubstrat.  Fiskeforeningen skal ta vannprøver med to ukers mellomrom i hele sommer. Prøvene skal sendes inn og analyseres på et laboratorium. Forhåpentligvis skal dette gi svar på hva som er galt med elva.

Etter at det er sett en del mink langs elva har vi nå kjøpt inn ti minkfeller som er plassert ut langs elva. I skrivende stund har vi tatt tre mink men det er mange flere vi gjerne skulle tatt ut. Minken er en stor predator på fisken og dette må vi til livs. Fellene kommer til å stå ute hele våren så får vi summere opp når sommeren kommer hvor mange vi har klart å ta.

Styret i fiskeforeningen håper at elva igjen skal fremstå som en god fiskeelv. Terje Håkensbakken i foreningen sier at slik som fiskepresset i elv er til tider ikke vil fremstå som noen storfisk elv ovenfor Skreia. Det skal være et folkefiske i elva som ikke utelater noen og da vil mye av fisken bli fisket opp før den rekker å bli stor. Får man elva opp slik den var for noen år siden vil elva også i fremtiden gi gode opplevelser for liten og stor som fisker i elv

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no