Sesong slutt

 

Eklund vant fiskebørsen

 

Fiskesesongen i Lenaelva er over for 2022. Ole Eklund kan om han vil kalle seg kongen av elva siden han fikk den største fisken i elva denne sesongen. Fisken som fiskeforeningen tror er en såkalt vinterstøing, det vil si en fisk som har stått på elva over vinteren etter den gikk opp fra Mjøsa for å gyte høsten 21. Fisken var en meget mørk hanfisk som ble tatt under brua i Skreia sentrum. Ole kan da vente seg en fin premie fra foreningens sponsor Pikewals som i fjor høst ble med og sponset fiskebørsen med premie. Høsten i elva har vært preget av lite vann og derfor har det ikke kommet opp stor fisk fra Mjøsa i særlig grad. Den lave vannstanden har gjort at andre arter har funnet veien opp og det er fanget både abbor og vederbuk i de nedre delene der storørretfiske vanlige foregår.

Foto Odd Henning Stuen

Denne uken legges ut gytegrus fra Kloppen til Lena. Hele 60 storsekker med grus skal kjøres ut med helikopter. Litt flaks med vær og vannføring fikk vi, og utleggingen av grus gikk bra. Dette er et løft for elva og etter at vår gravemaskin har rippet bunnen på stekningen og lagt ut mye grov stein har vi god tro på denne stekningen. Vi må bare rette en takk til kommunen, NVE, vassdragsforbundet og statsforvalteren. Uten dem hadde ikke dette latt seg gjøre. Det er lagt ned en stor innsats fra foreningen i feltarbeidet rundt dette prosjektet. Vårt «parkvesen» har mange turer med kartlegging av strekningen. De er også godt i gang med neste års prosjekt, fra Lena til Kolbu. Dette blir bra!

Fiskesesongen er altså slutt, og den lave vannstanden i august ga et dårlig fiske. Det var bare en dag hvor vannstanden var oppe i 5m3, som det kom opp noen fisker. Såpass bør det være for at fisken kommer opp ved den nye terskelen i Høljedammen. Det var for lite vann til den riktige butikken, men de siste dagers regn bør lokke opp større individer. Vi var bekymret for stamfisk, men nå har flere fine fisk mot tre kilo gått i fella, så om ikke noe dumt skjer blir det rogn utsetting i år også.

De som bor på Skreia, har sikkert fått med seg at det blir ny bru over Hølja. Dette har vært planlagt lenge og tilatelse er gitt. Like sikkert som at slike prosjekter blir satt i gjengen blir fiskens vandringer glemt. Vi klaget inn røret som ble lagt under veien. Et helt glatt plastrør uten sjanse for fisken til å passere. Vår klage ble tatt til følge og bunnen i røret ble steinlagt med til dels grov stein. Nå vil tiden vise om det var nok, men vi er glade for at det ble pålagt tiltak. Takk til statsforvalteren som grep inn her.

Takker for all hjelp denne sesongen

LEFF

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no