Juli info

 

Harrkongen er kåret for 2022. Som så mange ganger før stakk Morten Sommerfelt av med tittelen. Ikke nok med at han tok den største fisken, han tok de tre største. Alle er satt tilbake i elva og er målt etter k-faktor 1 som ga 852 gram fordelt på 44 cm. For sikkerhets skyld tok han to slike fisker. Vi gratulerer og regner med at han hører fra seg når mjøsørreten kommer på elva.

Harrfiske var til tider bra og mange benyttet seg av tilbudet og oppførte seg pent, men noen kunne ikke la være å grise til der «parkvesenet» vårt hadde pyntet opp. Vi ønsker å gi et tilbud til flest mulig så tenk gjerne at det kommer folk etter deg og det vi gjør er på frivillig basis så rydd opp etter deg takk. Ellers takker vi også for de som oppfører seg pent og det er moro å gi råd til de som ikke er kjent, spør oss og vi svarer så godt vi kan.

Vi har tatt opp våre vibert bokser med noe blandet hell. Det er mye fin grus i elva så et par bokser hadde pakket seg med grus og rogna ble kvalt mens noen hadde nesten 100 % klekking. Systemet fungerer meget bra når det strømmer igjennom boksene. Til sammen hadde vi 17 bokser og regner med at klekkingen er mellom 70 og 75 %,

Det jobbes med forbedringer oppover elva og entreprenøren samler stein. Det kjøres samme opplegg som i fjor. Det legges ut strømbrytere og det vil komme gytegrus opp til Lena i høst. Planene for strekningen Lena -Kolbu er også på gang. Våre folk har gått strekningen og laget kart.
Vi må takke vår kontakt i Østre Toten kommune for et meget bra samarbeid og stort engasjement


Utbedringer ved elvekryssingen nedenfor Skreia er også på gang. Sist uke var det stor befaring og utbedringene er skissert fra oss og det ble godtatt av fagfolkene som var til stede. Bildet viser hvordan vi vil ha elva på denne strekningen.

Det meldes ellers om mye småfisk i de nedre delene av folk som har fisket denne uken. Det har også vært kontakt med stor fisk så de første Mjøsørretene er på plass. Vi jobber på og minken lever utrygge dager som man kan se.

Skitt fiske.

Leff

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no