lenaelva

 

August er her og det har vært aktivitet langs elva. Siden det har vært lite vann så har vi kjørt et par dugnader på sterke trengende prosjekter. Gapahuken i Håjen dammen har stått lenge og nå hadde det blitt hull i taket. Naturen hadde tatt litt over og hele huken var nesten borte i gress og trær. Vi gikk på med ryddesag, motorsag og brekkjern og etter noen timer var det ryddet rundt huset og nytt tak var på plass. Det gamle taket ble fjernet og ny lekting ble lagt på. Pappen ble byttet ut med takplater i stål. Nye vindski kom også på og det hele ble fint med litt innsats. En stor takk til Totens sparebank som gjorde dette mulig. Dette er en del av en større plan med en friskere elv og bedre fiskemuligheter oppover elva.

På Skreia har trappa ned i huset der stamfiskanlegget vårt er satt bedre tider. Tretrappa ble bygget på åttitallet og var moden for utskifting. Vi søkte litt rundt om å støtte dette prosjektet i vinter, men de eneste som var med å bli Totens sparebank igjen. Med deres støtte ble en ståltrapp fra Brødrene Midthaug bestilt, og den ble levert i april. Litt om og, men gjorde at den ikke ble montert før juli, men slik kan det gå. Trappa ble meget fin og solid, den er også sklisikker slik at nå kan vi ta imot besøkende uten å tenke på sikkerheten.

Rehabiliteringen av elva går sin gang. Første prosjekt i sommer ble justeringer i de nederste delene. Det ble lagt ut mer stor stein der det var behov og «Kæleråsbekken» har fått nytt utløp i elva. Denne bekken har stort potensiale som gytebekk derfor var det viktig å gjøre noe med utløpet. Bekken er senket og sidene er steinlagt slik at de står. Dette var en viktig gytebekk for harr og eldre folk sier at det bare var å stikke håven nedi så hadde de til middag. Det er også lagt i stor stein ovenfor innløpet som skjermer det, dette endret også strukturen på kulpen der.

Gravemaskin vil nok bli å se videre oppover elva i sommer. Strekningen fra Tollefsrud til Lena skal rehabiliteres og da skulle det være noen utfordringer. Her er elva kanalisert på mange steder så det blir spennende å følge med på. På bilde under diskuterer Per Erik og Atle hvordan ting skal bli.

Fisket har vært labert som følge av den lave vannstanden, men det rapporteres om ørret både i de øvre og nederste strekkene. En fisker fra Lena kan melde om bedre fangster enn på mange år. Fisken rapporterer som små, men finnes nå på de kjente plassene der de var før. Mye tyder derfor at elva er renere, men vi har troen på enda bedre tider. De som har sjekket fiskebørsen har satt at det er tatt en stor ørret. Dette var en meget brun hannfisk som vi tror er en vinterstøing. Vi vet at det finnes ny gått fisk på elva, men ingen er meldt inn enda. Vi ønsker all fisk over 750 gram/ 40 cm skal meldes inn. Enten til våre folk ved elva eller terje@lenaelva.no

Skitt fiske

LEFF 

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no