Vårflom

 

Det er vår på Toten og denne uken gikk is proppen i elva. Varmen på fredag ​​utløste både flom og isgang. Vannføringen var noen timer oppe på nesten 30 m3 på Lena og da kan man regne over 40 m3 i de nederste delene. Ved slike flommer blir det støy og oppstandelse med visninger i sosiale medier og lokalpressen. Mye is og vann skulle nedover, men vannet avtok med varme og lørdag var vannføringen nede på normalt igjen. Likefult var det litt av et syn nede ved oset der isen stoppet og håper seg opp i hauger. Det var også en is propp oppe i Kloppen, men den hadde løst seg opp på lørdag.

Fiskeforeningen fortsetter sitt arbeid i 2022 og kjører årsmøte på Hoff gjestgiveri søndag 3. april. Møt opp! Saker som ønskes behandlet på årsmøte sendes post@lenaelva.no innen 1. april.
Fiskekort ligger ute på Inatur http://www.lenaelva.no/fiskekort.html og ESSO Skreia og elva er åpen for fiske om noen ønsker å prøve.

Vi har bestilt ny ståltrapp ned i fisketrappa. Den gamle er preget av tidens tann og opplever som farlig og siden vi har noen kroner på bok så er ny trapp fra brødrene Midthaug bestilt. Samtidig har vi søkt om tilskudd til dette prosjektet fra flere utdeler som vi vil støtte oss.

Som man kan se er dette prosjektet påkrevet.

Elva er som skrevet åpen for fiske og deres vil snart være på elva når oset blir isfritt.
Husk å melde inn fangsten, harr over 37 cm skal meldes terje@lenaelva.no

Skitt fiske
Leff

 

 

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no