Superpuppan bindemønster

 

Fest tråden bak øye og bind deg bakover og bind inn en hackle på tur bakover til krokbøyen.

 

Fest på dubbing(her en type gul, men bind gjerne med forskjellige farger...)og bind deg frem 2/3 av kroken.

 

Fest på svart dubbing og dubb resten av kroken.

 

Surr hackle med jevne tur fremover og fest bak øye.

sitemap
Copyright © Lenaelvens Fiskerforening Rediger / Powered by Dynasite.no